Jste zde

Rozhledy matematicko-fyzikální

Časopis určený (nejen) talentovaným žákům základních a středních škol, přináší články zaměřené na rozšíření a doplnění znalostí, zajímavé úlohy, informace o soutěžích a olympiádách.

Vychází čtyřikrát ročně, vydává JČMF za podpory MFF UK a FJFI ČVUT v Praze, ISSN 0035-9343, registrován MK ČR dne 1. 1. 1970, č. E 4691.

Předplatné pro rok 2023 činí pro členy JČMF 200 Kč.

V knihovně Matematického ústavu AV ČR (Žitná 25, Praha 1) a v nakladatelství Matfyzpress (Sokolovská 83, Praha 3) lze zakoupit aktuální čísla za cenu 60 Kč.

Vedoucí redaktor: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.

Na stránkách časopisu je možné nalézt obsah vybraných čísel a další doprovodné informace.

obalka RMF

Adresa redakce:
Katedra matematiky
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Trojanova 13
120 00 Praha 2

tel.: +420 770 127 388
rozhledy (at) jcmf.cz
rozhledy.jcmf.cz

Předplatné pro členy JČMF vyřizuje sekretariát JČMF,
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 609/25, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 222 211 100
e-mail: jcmf@jcmf.cz

Objednávky předplatného pro NEčleny JČMF vyřizuje MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55,
639 63 Brno, tel: +420 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz.
Objednávky lze realizovat i přes web www.zahranicnitisk.com

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz