Jste zde

Turnaj mladých fyziků – základní informace

logo soutěže

Historie mezinárodní soutěže

Turnaj mladých fyziků (TMF) je soutěž s dlouholetou tradicí. Byl založen na Fyzikální fakultě Moskevské univerzity v roce 1979 a nejprve probíhal jako soutěž žáků moskevských středních škol. Od roku 1985 se mohla do TMF přihlásit libovolná střední škola z bývalého Sovětského svazu. 10. ročník TMF probíhal jako celostátní v Sovětském svazu a jako 1. Mezinárodní TMF neboli International Young Physicists‘ Tournament (IYPT). U zrodu Mezinárodního TMF v roce 1987 stáli fyzikové z Moskevské státní univerzity, zahraniční fyzikové a didaktikové fyziky, z československých pracovníků Zdeněk Kluiber.

Popis soutěže v České Republice

Turnaj mladých fyziků v České Republice představuje soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol. Jejím vyhlašovatelem je Ministerstvo školství a mládeže ČR, garantem je Jednota českých matematiků a fyziků, resp. Český výbor TMF.

Jsou řešeny originální, obecně formulované a často otevřené fyzikální problémy. Zadání úloh klade řešiteli za úkol zadaný problém co nejvíce prozkoumat, vysvětlit a teoreticky podložit – je tedy podobné úkolům, které řeší vědci v základním a aplikovaném výzkumu.

Úlohy jsou formulovány maximálně stručně. Účastníci TMF musí získat nezbytné údaje důležité k řešení, navrhnout optimální model pro popsání studovaného jevu, volit vhodné metody řešení a provést podrobnou diskusi získaných teoretických i experimentálních výsledků.

V rámci národního TMF probíhají celkem tři kola. V 1. kole soutěže mají družstva několik měsíců na vyřešení 17 úloh; jejich výsledky jsou potom shrnuty a diskutovány v písemných protokolech. Na základě těchto řešení jsou nejlepší družstva vybrána do 2. kola soutěže – regionálního kola; vítězové pak postupují do 3. kola – republikového finále. Jejich náplní je vědecká diskuse nad řešením úloh; v analogii s mezinárodními konferencemi je vedená v anglickém jazyce. Družstva se postupně střídají v roli Referujícího, Oponenta a Recenzenta. V diskusi jsou prezentována a rozebírána řešení úloh, což předpokládá hluboké porozumění problematice a vyžaduje pohotovou argumentaci. Vyhrává ten tým, který dokáže nejlépe prezentovat, obhajovat a oponovat zadané úlohy. Průběh diskuse veřejně hodnotí komise odborníků.

Vítěz republikového kola reprezentuje Českou Republiku na mezinárodním TMF (IYPT).

International Young Physicists´ Tournament (IYPT)

IYPT se koná zpravidla v červnu nebo v červenci.

Oficiální webové stránky naleznete na adrese http://www.iypt.org/.


Místa konání Mezinárodního TMF

 • 1.- 6. Rusko (Moskva, Protvino-Serpuchov), 1988 – 1993
 • 7. Nizozemsko (Groningen), 1994
 • 8. Polsko (Spala), 1995
 • 9. Gruzie (Kutaisi), 1996
 • 10. Česká republika (Cheb), 1997
 • 11. Spolková republika Německo (Donauschingen), 1998
 • 12. Rakousko (Vídeň), 1999
 • 13. Maďarsko (Budapešť), 2000
 • 14. Finsko (Espoo), 2001
 • 15. Ukrajina (Oděssa), 2002
 • 16. Švédsko (Uppsala), 2003
 • 17. Austrálie (Brisbane), 2004
 • 18. Švýcarsko (Winterthur), 2005
 • 19. Slovensko (Bratislava), 2006
 • 20. Korea (Soul), 2007
 • 21. Chorvatsko (Trogir), 2008
 • 22. Čína (TianJin), 2009
 • 23. Rakousko (Vídeň), 2010
 • 24. Irán (Teherán), 2011
 • 25. Německo (Bad Saulgau), 2012
 • 26. Taiwan (Taipei), 2013
 • 27. Velká Británie (Shrewsbury‎), 2014
 • 28. Thajsko (Nakhon Ratchasima), 2015
 • 29. Rusko (Jekatěrinburg), 2016
 • 30. Singapore, 2017
 • 31. China (Peking), 2018
 • 32. Polsko (Varšava), 2019
 • 33. Rumunsko (Timișoara), 2020
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz