Jste zde

33. ročník

Mezinárodní kolo - 33th IYPT 2020

19. 8. 2020 – bylo oficiálně oznámeno EC IOC, že mezinárodní kolo soutěže IYPT 2020 se neuskuteční ani v náhradním termínu

Mezinárodní kolo - 33th IYPT 2020 Romania

10. 4. 2020 - bylo oficiálně oznámeno EC IOC, že mezinárodní kolo soutěže ve městě Timișoara v Rumunsku se v původním termínu neuskuteční. Další informace lze očekávat po zasedání EC IOC v květnu.Výsledky ústředního kola

Ústření kolo TMF proběhlo náhradní písemnou formou. Zúčastnily se ho čtyři týmy - GChD, GYMIK, MGO a TALNET. Vítězem se stalo družstvo TALNET.

Výsledky ÚKRegionální kola - výsledky

Tři regionální kola tentokrát vzhledem k situaci s COVID-19 probíhala písemnou formou. Družstva zaslala písemní řešení libovolných dvou úloh, která byla následně ohodnocena pětičlennou porotou. K získaným bodům byly přičteny body za povinné úlohy ve školním kole.

V regionálním kole Praha hodnotili:
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D. RNDr. Zdeněk Janů, CSc. Mgr. Martin Kempa, Ph.D. Ing. Miroslav Myška, Ph.D. Ing. Dalibor Repček
V regionálním kole Opava I hodnotili:
RNDr. Filip Blaschke, Ph.D. prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D. Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
V regionálním kole Opava II hodnotili:
RNDr. Martin Blaschke, Ph.D. RNDr. Karel Kolář, Ph.D. doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. Mgr. Hynek Němec, Ph.D. Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Výsledkové listiny ke stažení: RK_TMF_33r.pdf

Z každého regionálního kola postupuje do ústředního kola vítěz. Postupují tedy týmy Kudlankográl GChD (G Christiana Dopplera, Praha), MGO (Mendelovo gymnázium, Opava) a Talnet (NPI, Praha).

Jako čtvrtý tým postupuje do ústředního kola jedno z družstev, která se umístila v regionálních kolech na druhém místě a které bylo úspěšným řešitelem regionálního kola s největším počtem bodů za povinné úlohy ve školním kole. Postupuje tedy družstvo GYMIK (G Plzeň, Mikulášské nám. 23).

Termín konání ústředního kola se posouvá. Pravděpodobně proběhne počátkem července 2020 v Opavě.

Podrobnosti budou uveřejněny po uvolnění mimořádných vládních opatření.Hodnocení povinných úloh

Hodnocení PÚVyhlášení 33. ročníku soutěže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 33. ročník soutěže Turnaje mladých fyziků (TMF).

Pro postup do regionálního kola je nutné odevzdat do vyhlášeného data řešení všech čtyř povinných úloh, tj. 5 (Sweet Mirage), 6 (Saxon Bowl), 10 (Conducting Line) a 14 (Falling Tower).

V den konání regionálního kola odevzdají družstva písemný seznam deseti úloh, ze kterých jim bude oponent navrhovat úlohu. Odmítnutí úlohy z tohoto seznamu bude bodově penalizováno. Seznam může obsahovat i povinné úlohy.

V ústředním kole může být navrhována kterákoliv ze 17 úloh, penalizace za odmítání se uplatňuje až od 4. odmítnuté úlohy.

Důležité termíny

 • Do 31. 10. 2019 se školy musí přihlásit do soutěže. K přihlašování použijte online formulář. Pozdější přihlášení pouze po domluvě s ČV TMF.
 • V letošním ročníku dochází ke změně termínu školního kola! Písemná řešení povinných úloh spolu se závaznou přihláškou družstva musí být odeslána již do 20. 12. 2019.
  K zaslání přihlášky a protokolů ve formátu uvedeném v Propozicích využijte online formulář, e-mailový kontakt tmf@jcmf.cz, nebo v papírové podobě kontaktní adresu: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Žitná 12A, Jablonec nad Nisou, 466 04.
 • Písemná řešení dalších úloh se nezasílají.
 • Do 31. ledna 2020 vyplňte Seznam členů družstva pro regionální kolo soutěže - online.
 • Regionální kola proběhla písemnou formou. Družstva byla rozdělena do 3 skupin (Praha, Opava I a Opava II). Termín zaslání písemných řešení byl posunut na 24. 3. 2020.
 • 2. - 3. 7. 2020 - proběhlo ve Fyzikálním ústavu AV ČR Symposium Turnaje mladých fyziků. Účastníci TMF tak měli příležitost se neformálně setkat, přednést celou řadu vynikajících řešení úloh TMF, a diskutovat o nich mezi sebou i s organizátory soutěže. Symposium tak do značné míry suplovalo smysl soutěže, která vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla jen ve velmi omezeném formátu, bez osobní účasti a tak i bez hodnocené i neformální vědecké diskuse. Byli jsme se také podívat do útrob jednoho z nejvýkonnějších českých laserů – PALSu (Prague Asterix Laser System), viděli jsme činnost skenovacího a transmisního elektronového mikroskopu, a prošli jsme se Prahou astronomickou.

  Děkujeme za podporu Symposia Fyzikálnímu ústavu AV ČR a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT!


DokumentyŠkoly přihlášené do 33. ročníku TMF

Kde se soutěží?

 • Církevní gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 15, 326 00 Plzeň
 • Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, 140 00 Praha 4 POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, 736 01 Havířov – Město POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA ODSTOUPILI Z REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA ODSTOUPILI Z REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, 150 00 Praha 5 POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy Hellichova 3, 118 00 Praha 1
 • Gymnázium Josefa Božka, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba 2 DRUŽSTVA POSTUPUJÍ DO REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5, 746 01 Opava POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Slezské gymnázium Opava, Zámecký okruh 29, 746 01 Opava POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA
 • Talnet - NPI ČR, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1 POSTUPUJE DO REGIONÁLNÍHO KOLA
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz