You are here

Pro zástupce tisku.

Akademické fórum XLVI: Hodnocení vědy a výzkumu

Místo konání: 
Velká posluchárna v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Datum konání: 
19. 12.

44. Mezinárodní fyzikální olympiáda 2013 - jedna stříbrná a dvě bronzové medaile

Jan Kříž, Univerzita Hradec Králové

V roce 2013 proběhl už 44. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády (MFO) – vrcholové světové soutěže středoškolských studentů ve fyzice.

26. ročník Mezinárodního Turnaje mladých fyziků (IYPT)

Stanislav Panoš, TU Liberec
Světové finále soutěže Turnaj mladých fyziků se pod názvem International Young Physicists’ Tournament 2013 (IYPT 2013) uskutečnilo ve dnech 24. 7. 2013 až 31. 7. 2013 v Taipei (Tchaj-wan).

54. Mezinárodní matematická olympiáda

Martin Panák, MU Brno

Padesátý čtvrtý ročník Mezinárodní matematické olympiády se uskutečnil od 18. do 28. července 2013 v Kolumbii, v městech Barranquilla a Santa Marta. Soutěže se zúčastnilo 527 soutěžících z 97 zemí.

Akademické fórum XLIV: Věda versus Politika

Místo konání: 
Velká posluchárna v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Datum konání: 
24. 10.

Věda před radnicí

VI. ročník festivalu zábavné vědy v podání žáků a učitelů Gymnázia Cheb konaný ve čtvrtek 26.září a pátek 27.září 2013 mezi 9:00 ho a 16:00 hod na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu

FOTOGALERIE AKCE: http://www.gymcheb.cz/gallery.php?akce=galerie_ukaz&galerie_id=173

Místo konání: 
Cheb náměstí Jiřího z Poděbrad
Datum konání: 
26. 9. to 27. 9.

Vystoupení předsedy JČMF RNDr. Josefa Kubáta na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR

Předneseno na veřejném slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, 11. června 2013

Vážení přítomní,

dovolte mi úvodem předeslat, že JČMF, která byla založena 28. března 1862 a jejíž významné 150. výročí založení jsme si připomenuli na slavnostním setkání 28. března 2012 v pražském Karolinu, má po celou dobu existence v podstatě neměnné cíle: zlepšovat výuku matematiky a fyziky na školách všech typů, připravovat učebnice matematiky a fyziky, motivovat žáky a studenty ke studiu přírodovědných a technických oborů, vyhledávat talenty a pečovat o ně, podporovat a rozvíjet matematiku, fyziku a další technické obory jako vědu. Současný stav našeho školství nepokládáme za dobrý, a proto jsme předložili návrh na uspořádání tohoto veřejného slyšení v Senátu.

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k péči o talenty

Předloženo na veřejném slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky dne 11. 6. 2013

Souhrn

Jedním z vážných problémů, se kterými se Česká republika v současnosti potýká, je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti přírodních věd a techniky provázený klesajícím zájmem o studium matematiky, fyziky a technických disciplín. Účinnou cestou, jak motivovat zájem studentů o tyto obory, vyhledávat a podporovat talenty, je pořádání soutěží.

Jednota českých matematiků a fyziků jako občanské sdružení se stopadesátiletou tradicí po více než půl století odborně a organizačně zajišťuje velké množství žákovských a studentských soutěží v oborech matematiky, fyziky a informatiky. Představuje to tisíce hodin dobrovolné práce, které tomu její členové každoročně věnují. Organizaci nejdůležitějších soutěží – Matematické a Fyzikální olympiády – včetně přípravy reprezentačních družstev ČR pro mezinárodní soutěže a jejich odborného doprovodu zajišťuje JČMF na základě dohody s MŠMT a organizačních řádů soutěží stanovených MŠMT.

JČMF je jediným subjektem v ČR, který má odborné i kapacitní předpoklady uvedené soutěže organizovat, a má přirozený zájem v této činnosti pokračovat. V posledních letech však pravidelně dochází k tomu, že MŠMT neposkytuje na zajištění olympiád a reprezentaci České republiky potřebné prostředky a spoléhá na to, že je zajistí sama JČMF, převážně z vlastních členských příspěvků. Neméně závažný problém představuje skutečnost, že MŠMT nezajišťuje účast reprezentačních družstev na mezinárodních soutěžích organizačně ani právně. JČMF jako občanské sdružení to však sama nemůže zajistit věcně ani právně. Pokud stát reprezentovaný MŠMT svůj macešský přístup k zajištění těchto soutěží nezmění, nebude možné účast reprezentantů ČR na mezinárodních soutěžích zajistit. Neblahé dopady, které by to mělo jak na systém vzdělávání v ČR, tak na postavení ČR v zahraničí, jsou zřejmé.

RNDr. Dag Hrubý: Matematika a maturita. Historie a současnost

Přednáška se koná v rámci volného cyklu popularizačních přednášek na téma "Matematika a ...", který pořádá Česká matematická společnost, sekce JČMF, při příležitosti 150. výročí Jednoty českých matematiků a fyziků. Přednáška navazuje na Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR "Nová maturitní zkouška" konané 11. června 2013.

Místo konání: 
Refektář budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze 1, Malostranské nám. 25
Datum konání: 
17. 6.

Nová maturitní zkouška - veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR

Dne 11. června 2013 se z podnětu Jednoty českých matematiků a fyziků konalo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR nazvané "Nová maturitní zkouška".

Program, přepis celého jednání a některá vystoupení naleznete mezi přílohami níže.

Místo konání: 
Senát Parlamentu ČR, jednací sál Valdštejnského paláce „A“
Datum konání: 
11. 6.

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k nové maturitní zkoušce a ke Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky s platností od škol. roku 2014/2015.

Jednota českých matematiků a fyziků zásadně nesouhlasí s odstraněním požadavků vyšší úrovně z Katalogu. Když si uvědomíme, že to, co není v Katalogu, "se nesmí zkoušet", lze říci, že MŠMT od školního roku 2014/2015 připravuje maturitní zkoušku z matematiky pro žáky 9. ročníku ZŠ a pro žáky učňovského školství. Je to v naprostém rozporu s tím, když MŠMT uvádí prostřednictvím pana ministra, že musíme motivovat a získávat žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů.

Akademické fórum XXXVIII: Pluralitní logistika legislativy

Místo konání: 
Velká posluchárna v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Datum konání: 
21. 2.
Webové stránky akce: 

Celostátní kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády

Ve dnech 26. února až 1. března 2013 bylo v Brně uspořádáno celostátní kolo Fyzikální olympiády, které v letošním roce uspořádala Krajská komise Fyzikální olympiády Jihomoravského kraje. Na přípravě i průběhu celostátního kola se významně podílelo Gymnázium Brno, třída kpt. Jaroše, na němž proběhlo řešení úloh teoretických a práce celostátní komise FO. Experimentální úlohu připravili pracovníci Katedry fyziky na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně.

Vynikající úspěch prof. Eduarda Feireisla – první ERC Advanced Grant pro matematiku v ČR

Prof. Eduard Feireisl z Matematického ústavu AV ČR v Praze získal jako první český matematik a jako celkově čtvrtý vědec v ČR vysoce prestižní grant pro pokročilé vědce udělovaný každoročně Evropskou výzkumnou radou (ERC). Pětiletý grant nazvaný MATHEF – Mathematical Thermodynamics of Fluids podpořený částkou 726 320 € začne 1. května 2013 a bude věnován matematické teorii tekutin. Grant mj. zahrnuje i zaměstnání pro dva doktorandy a jednoho postdoktoranda. Konkurs na první místo doktoranda s uzávěrkou 31. března 2013 bylo vyhlášeno – viz odkaz níže.

Pages

Subscribe to RSS - Pro zástupce tisku.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz