Návod k registraci/editaci

Jak se registrovat do soutěže SVOČ?
Na registrační stránce.

Co jednotlivé údaje znamenají (resp. mají obsahovat)?
Jméno a příjmení "zodpovědného" autora určuje "kontaktní" osobu pro dotyčnou práci. Podle tohoto bude práce pořadateli "přihlášena". Toto jméno, pokud možno, neměňte. Jména spoluautorů vyplňujte ve tvaru Jméno Příjmení, Jméno Příjmení. Takto budou jména autorů vysázena do sborníku abstraktů, vše vyplňujte s příslušnou diakritikou. Mail spolu s údajem o sekci je jednoznačným identifikátorem práce. Chcete-li přihlásit do jedné sekce více prací, dejte nám, prosím, vědět. Údaje zadané do kolonek škola a fakulta budou také použity při sázení abstraktu. Heslo je přenášeno v podobě holého textu, proto z důvodu bezpečnosti žádné HTML-soubory neukládejte (kromě práce, abstraktu a posudku, u kterých uložení přímo nabízíme). Název bude rovněž použit při sázení abstraktu. Abstrakt vyplňte v podobě TeXového (plain) zdrojového textu bez nadpisu, jmen autorů a školy (budou vyplněny automaticky). Zdrojový kód neukončujte \end (resp. \bye). Abstrakt smí být dlouhý nejvýše jednu stranu. Práci zašlete ve formátu PDF, posudek naskenujte i s podpisem dotyčného pracovníka do formátu JPEG nebo PDF (velikost souboru by měla být kolem 100 kB, takový soubor již poskytuje dostatečně čitelný text a přitom není zbytečně velký).

Jak napsat abstrakt?
Vypište TeXový zdrojový text (pozor, nikoliv LaTeXový!) bez názvu, jmen autorů a školy (tyto údaje si sami vygenerujeme). Soubor neukončujte \end ani \bye, nepoužívejte v něm makra \newcommand ani \usepackage. Při odeslání abstrakt zkompilujeme. Dojde-li při kompilaci k chybě, uvidíte kompilační log, podle kterého můžete chyby opravit (nejčastější chybou bývají zapomenuté znaky string ($) kolem matematiky). Pro lidi TeXu zcela neznalé přidáváme příklad:

Třída P je třídou polynomiálně řešitelných problémů. Třída NP
je třídou problémů, u nichž umíme řešení v polynomiálním čase
ověřit (zjistit, zda není podvržené). P- a NP-hypotéza se týká
rovnosti, resp. nerovnosti uvedených tříd a je jedním z nejslavnějších
otevřených problémů. My ji dokážeme za předpokladu, že 
$\hbox{DTIME}(f(n){\log\log^2f(n)\over \log\log\log f(n)})$
je ostrou nadmnožinou $\hbox{DTIME}(f(n))$. 

Třetí kapitola ukazuje řešení rovnice $x^5+x+1=0$ a dalších algebraických
rovnic pátého stupně pomocí radikálů, ve čtvrté kapitole předkládáme
řešení Riemannovy hypotézy týkající se kořenů $\zeta$-funkce. V závěru
naznačujeme, co zamýšlíme udělat s miliony, které za důkazy některých
z uvedených tvrzení obdržíme. Výsledky prezentované v této SVOČ hodlá
autor uplatnit jako diplomovou, disertační a habilitační práci. V soutěži
SVOČ ani dalších podobných soutěžích dosud žádný z výsledků uplatněn
nebyl.
Chcete-li si kompilaci vyzkoušet doma, vytvořte "wrapper" a.tex obsahující:
\centerline{Nadpis}
\centerline{Autoři}
\centerline{Škola, Fakulta}

\input abstrakt
\end
Abstrakt napište do souboru abstrakt.tex a zkompilujte pomocí csplain a.tex nebo pdfcsplain a.tex.

Co znamená u práce poznámka "Dosud není fakultou přihlášena jako soutěžní!" resp. "Přihlášena jako soutěžní"?
Jedná se o to, zda pořadatelé od Vaší školy již obdrželi přihlašovací mail, resp. zda již byl zpracován (tato fáze probíhá manuálně). Je tedy možné, že škola dosud mail neposlala, nebo že dosud nebyl zpracován, v horším případě mail nedorazil, nebo údaje v něm nebyly jasné (kupř. chyběla diakritika...). Pokud se na nějakou dobu údaj o přihlášení objevil (práce přešla ze stavu "přihlášeno" zpět do stavu "nepřihlášeno"), raději nás kontaktujte. Práce je identifikována prostřednictvím názvu, sekce, jména a příjmení "zodpovědného" autora. Pokud jste po přihlášení práce jako soutěžní něco z tohoto změnili, údaje ve dvou tabulkách si zákonitě neodpovídají a je potřeba práci znovu přihlásit. Je-li práce ve stavu "nepřihlášeno" podezřele dlouhou dobu, kontaktujte svou školu a případně nás.

Veškeré údaje ve vlastním zájmu před termínem pro zaslání zkontrolujte. Nalezené chyby nám, prosím, hlašte, abychom mohli případné chyby opravit, nebo, je-li dotyčné chování aplikace úmyslné, na něj upozornit ostatní.

Odhalené chyby

  1. Někteří účastnící hlásí problémy s diakritikou. Zatím se nepodařilo přesně určit, čím je problém způsoben, ale máme za to, že problém je v konfiguraci některých prohlížečů. Tyto prohlížeče nevědí, v jakém kódování čtou znaky, domnívají se, že v jiném, a jelikož my jsme objednali kódování ISO-8859-2, v dobré víře text překódují. Tomuto vysvětlení nasvědčuje i to, co o problému zatím víme: Internet Explorer na Windows XP problémy dosud neprojevil. Links ani Lynx na Linuxovém terminálu také problémy nemají. Pro ostatní (zejména Mozillu a Firefox) existují pro Windows i Linux funkční i nefunkční konfigurace. Pokud na problém narazíte, zkuste jej v mezích vlastních možností vyřešit přesednutím k jinému stroji. Víte-li, v čem je problém, resp. jak jeho vyřešení napomoci na naší straně, dejte nám, prosím, vědět (bylo by možné vstupní kódování ignorovat, to by sice některým pomohlo, ale způsobilo by to ten samý problém téměř všem, kteří jej teď nemají).
  2. Webový server má nastavený limit pro velikost uploadovaného souboru. Pokud je v práci mnoho obrázků vzniklých z bitmap s velikým zvětšením, je možné, že velikost přes tento limit přeteče. Problém lze řešit zmenšením rozlišení obrázků (před jejich vložením do práce). Pokud by zmenšení obrázků bylo na závadu kvalitě (čitelnosti) práce, kontaktujte nás.
  3. Občas se po odeslání objeví hlášení: "Je treba vyplnit e-mail!" ačkoliv jste formulář vyplnili. Chyba znamená, že jste překročili limit pro upload. Z nejasného důvodu některé browsery (od roku 2014) v případě překročení limitu neodešlou nic. Zkuste registrační formulář odeslat bez nahrání textu práce a hodnocení vedoucího. Tentokrát by se registrace měla povést. V tomto případě, prosím, rovnou pokračujte podle bodu 2. Znamená to totiž, že text práce nebo hodnocení vedoucího přesahuje limit pro upload.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz