Archiv SVOČ

23. ročník 2023, závěrečné kolo 21.-23. května 2023, na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

22. ročník 2022, závěrečné kolo 23. května 2022, Stavební fakulta Slovevnské technické univerzity.

21. ročník 2021, závěrečné kolo 24. května 2021, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (proběhlo distančně).

V roce 2020 se SVOČ kvůli opatřením v souvislosti s koronavirovou epidemií nekonala.


20. ročník 2019, závěrečné kolo 2.–4. června 2019, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

19. ročník 2018, závěrečné kolo 24.–26. května 2018, Přírodovědecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.

18. ročník 2017, závěrečné kolo 21.–23. května 2017, Katedra matematiky, Západočeská univerzita v Plzni

17. ročník 2016, závěrečné kolo 25.–27. května 2016, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

16. ročník 2015, závěrečné kolo 27.–29. května 2015, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

15. ročník 2014, závěrečné kolo 27.–29. května 2014, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

14. ročník 2013, závěrečné kolo 21.–23. května 2013, Matematický ústav, Slezská univerzita v Opavě

13. ročník 2012, závěrečné kolo 21.–23. května 2012, Stavebná fakulta, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Bratislava

12. ročník 2011, závěrečné kolo 25.–27. května 2011, PřF UJEP, Ústí nad Labem

11. ročník 2010, závěrečné kolo 26.–28. května 2010, VŠB-TU, Ostrava

10. ročník 2009, závěrečné kolo 27.–29. května 2009, PrF UPJŠ, Košice

9. ročník 2008, závěrečné kolo 27.–29. května 2008, FI MU, Brno

8. ročník 2007, závěrečné kolo 16.–18. května 2007, PřF UP, Olomouc

7. ročník 2006, závěrečné kolo 23.–25. května 2006, FMFI UK, Bratislava, Častá-Papiernička

6. ročník 2005, závěrečné kolo 24.–26. května 2005, ZČU, Nečtiny

5. ročník 2004, závěrečné kolo 25.–27. května 2004, FSI VUT Brno

4. ročník 2003, závěrečné kolo 27.–29. května 2003, UMB Banská Bystrica

3. ročník 2002, závěrečné kolo 13.–15. května 2002, MFF UK Praha

2. ročník 2001, závěrečné kolo 17.–18. května 2001, Slezská univerzita v Opavě

1. ročník 2000, závěrečné kolo 5. května 2000, VŠB-TU Ostrava

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz