Jste zde

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2016

V JČMF bylo v r. 2016 sdruženo 2100 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika a 121 akademických a vzdělávacích institucí, zejména gymnázií. Činnost JČMF je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 6 odborných komisích (Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise, Terminologická komise pro matematiku).

Činnost JČMF koordinoval výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a předsednictvo výboru JČMF, které se scházelo přibližně jednou měsíčně.

Odborné sekce dále uspořádaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi. Jejich aktivity byly podporovány prostřednictvím projektů RVS.

Pobočky připravily pestrou nabídku přednášek pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Pro studenty základních a středních škol byly organizovány soutěže z matematiky a z fyziky na regionální úrovni. Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizována celostátní kola. U Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Informatické olympiády a Turnaje mladých fyziků JČMF zajišťovala přípravu a účast reprezentačních družstev ČR na mezinárodní kola těchto soutěží. JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích. Odborná skupina organizace výzkumu svolala v roce 2016 jedenáct setkání Akademické fórum, na kterém byly diskutovány otázky koncepce organizace výzkumu a vzdělávání v naší republice.

Celkově složky JČMF uspořádaly v roce 2016 celkem 64 konferencí a seminářů, z toho 22 s mezinárodním dosahem, a také 130 jednotlivých přednášek, seminářů, exkurzí a podobných setkání.

JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Kromě šesti časopisů se podílela na vydání dalších 4 sborníků.

Podrobný přehled aktivit a publikací a výroční zprávy složek JČMF jsou přiloženy k této zprávě.

V Praze dne 1. února 2017.

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF,
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., tajemník JČMF

PřílohaVelikost
PDF icon Výroční zpráva 2016136.52 KB
PDF icon Přehled výstupů činnosti JČMF 2016588.15 KB
PDF icon Výroční zpráva České matematické společnosti 2016243.6 KB
PDF icon Výroční zpráva České fyzikální společnosti 2016269.28 KB
PDF icon Výroční zpráva Společnosti učitelů matematiky 2016206.92 KB
PDF icon Výroční zpráva Fyzikální pedagogické společnosti 2016525.8 KB
PDF icon Výroční zpráva brněnské pobočky 2016221.6 KB
PDF icon Výroční zpráva českobudějovické pobočky 2016117.96 KB
PDF icon Výroční zpráva královéhradecké pobočky 2016566.7 KB
PDF icon Výroční zpráva jihlavské pobočky 2016149.9 KB
PDF icon Výroční zpráva liberecké pobočky 201637.41 KB
PDF icon Výroční zpráva olomoucké pobočky 2016284.89 KB
PDF icon Výroční zpráva opavské pobočky 2016147.07 KB
PDF icon Výroční zpráva ostravské pobočky 2016385.84 KB
PDF icon Výroční zpráva pardubické pobočky 2016223.87 KB
PDF icon Výroční zpráva fyzikálního oddělení pražské pobočky 2016219.31 KB
PDF icon Výroční zpráva matematického oddělení pražské pobočky 2016220.83 KB
PDF icon Výroční zpráva oddělení pro vzdělání v matematice, fyzice a informatice pražské pobočky 2016172.83 KB
PDF icon Výroční zpráva středočeské pobočky 2016205.17 KB
PDF icon Výroční zpráva ústecké pobočky 2016272.36 KB
PDF icon Výroční zpráva zlínské pobočky 201644.66 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro propagaci matematiky a fyziky 2016217.68 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro talentované žáky 2016299.33 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky 2016201.28 KB
PDF icon Výroční zpráva Terminologické komise pro školskou matematiku 2016267.21 KB
PDF icon Zpráva o průběhu soutěže Matematický klokan 2016133.36 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz