You are here

Pro zástupce tisku.

MFO v Thajsku: 3 stříbrné a 2 bronzové medaile

Bohumil Vybíral, Jan Kříž, Ivo Volf – Ústřední komise FO, Univerzita Hradec Králové

V roce 2011 proběhl již 42. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády (MFO). Původně měla MFO v roce 2011 uspořádat Belgie. Ta se však zorganizování této vrcholové světové soutěže středoškoláků ve fyzice ke konci roku 2009 zřekla s odůvodněním finanční krize. K zorganizování 42. ročníku se mimo pořadí ihned přihlásilo Thajské království. To bralo konání této světové soutěže na svém území jako velmi prestižní záležitost. Potvrzuje to již dřívější poznatek, že asijské státy berou každou podobnou akci jako dobrou příležitost ke zviditelnění na světovém fóru. Letošní soutěž proto proběhla za mimořádné pozornosti Její královské Výsosti a ministerského předsedy (viz dále). MFO se konala ve dnech 10. až 18. července 2011 v Bangkoku. Její pořádání měly na starosti nejvýznamnější akademické instituce Thajska: Univerzita Chulalongkorn v Bangkoku a nadace POSN (Promotion of Academic Olympiads and Development of Science Education Foundation).

Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2011

V letošním roce se konaly dvě tradiční mezinárodní programátorské soutěže středoškoláků – celosvětová Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2011 (International Olympiad in Informatics) a Středoevropská olympiáda v informatice CEOI 2011 (Central Eurpean Olympiad in Informatics). Mezinárodní olympiáda IOI letos měla svůj 23. ročník, proběhla v Thajsku ve městě Pattaya City ve dnech 22. – 29. 7. 2011. Středoevropská olympiáda CEOI ji krátce předcházela, její 18. ročník se uskutečnil ve dnech 7. – 12. 7. 2011 v polském městě Gdyně. Obou soutěží se úspěšně zúčastnili také vybraní studenti z České republiky.

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků ke zprávě Národní ekonomické rady vlády o stavu vzdělanosti.

Předsednictvo JČMF projednalo „Závěrečnou zprávu podskupin NERV pro konkurence- schopnost a podporu podnikání“ ze dne 28. února 2011. Tato zpráva správně analyzuje současný stav našeho školství a obsahuje řadu pozitivních doporučení.

Na druhé straně bychom však chtěli upozornit na to, že materiál se zabývá výhradně absolventy pedagogických fakult a zcela pomíjí skutečnost, že podstatný podíl na přípravě učitelů středních škol mají také fakulty filosofické a přírodovědecké.

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2010

V JČMF bylo v r. 2010 sdruženo 2300 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika.

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k nové maturitě a k výsledkům maturitní generálky MAG10

Státní maturitu podporujeme, protože společně s připravovanými povinnými zkouškami na konci 5. a 9. ročníku základní školy může výrazně přispět ke zkvalitnění vzdělávání.

Pages

Subscribe to RSS - Pro zástupce tisku.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz