Organizační výbor soutěže SVOČ 2004

Řídící výbor SVOČ při MVS JČMF

 • Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK Praha předseda)
 • Doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
 • RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (MFF UK Praha)
 • Doc. RNDr. Jan Franců, CSc.(FSI VUT Brno)
 • RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Marie Kopáčková, CSc. (FSv ČVUT Praha)
 • Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc. (FJFI ČVUT Praha)

Riadiaci výbor ŠVOČ pri SMS JSMF

 • Doc. RNDr. Roman Nedela, CSc. (MÚ SAV/FPV UMB Banská Bystrica)
 • Doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc. (FMFI UK Bratislava)
 • Doc. RNDr. Mirko Horňák, CSc. (PrF UPJŠ Košice)

Organizační výbor SVOČ 2004 (Ústav matematiky FSI VUT)

 • Doc. RNDr. Jan Franců, CSc. (předseda)
 • Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.
 • Prof. RNDr. Miloslav Druckműller, CSc.
 • Ing. Lukáš Dvořák
 • Mgr. Blanka Klímová
 • Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
 • Ing. Dalibor Pospíšil
 • Ing. Tomáš Pospíšil
 • Ing. Jan Tomáš
 • Ing. Pavla Zemánková
 • Ing. Vladimír Žák