Poroty soutěže SVOČ

Matematická analýza

 • Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (PřF MU Brno)
 • Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc. (Žilinská Univerzita)
 • Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ SU Opava)
 • Prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (MFF UK Praha)

Pravděpodobnost, statistika, ekonometrie a finanční matematika

 • Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (FSI VUT Brno)
 • RNDr. Petr Lachout, CSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Igor Melicherčik, PhD. (FMFI UK Bratislava)
 • Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (SU Karviná)

Matematické struktury

 • Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (PřF MU Brno)
 • Doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (FSI VUT Brno)
 • Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Vladimír Lacko, Ph.D. (PrF UPJŠ Košice)

Teoretická informatika

 • Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (FMFI UK Bratislava)
 • RNDr. Václav Koubek, DrSc. (MFF UK Praha)
 • Doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (FI MU Brno)
 • RNDr. Stanislav Žák, CSc. (ÚI AV ČR)

Aplikovaná matematika

 • Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (FSI VUT Brno)
 • Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. (TU Liberec)
 • Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. (FMFI UK Bratislava)
 • Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc. (FAV ZČU Plzeň)