Úvodní slovo

V Brně a Praze 18. května 2004

Milí mladí přátelé, vážení kolegové,

srdečně vás vítáme na půdě Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kam jste přijeli na závěrečné kolo česko-slovenské soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v matematice.

V roce 2000 - Světovém roce matematiky - se výbor matematické vědecké sekce Jednoty českých matematiků a fyziků rozhodl obnovit tradici soutěží SVOČ v matematice, které měly před rokem 1990 vždy velmi dobrou úroveň. Pořádání prvního ročníku obnovené soutěže se ujala Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě; ve čtyřech sekcích soutěžilo 27 prací studentů českých vysokých škol.

Dnes - v pátém ročníku soutěže - můžeme s potěšením konstatovat, že pokus obnovit tuto soutěž byl nejen úspěšný, ale že se podařilo soutěž rozšířit do původního česko-slovenského rozsahu. Letos se do soutěže přihlásil rekordní počet 54 prací. Již letmý pohled ukazuje, že jde převážně o práce velmi kvalitní, a tak porotci jednotlivých sekcí stojí před nezáviděníhodným úkolem vybrat ty nejlepší.

SVOČ je soutěž a jejím úkolem je vybrat vítěze. Pro velký počet a vysokou úroveň však nemohou být všechny kvalitní práce oceněny. Bez ohledu na výsledky soutěže je však pro každého soutěžícího přínosem zúčastnit se, sledovat prezentaci svých kolegů z jiných škol a získat tak inspiraci pro další práci. A v neposlední řadě zde každý může navázat kontakty i přátelství s kolegy z různých částí Česka i Slovenska, která se mohou hodit v další profesionální kariéře.

Na tomto místě chceme ještě poděkovat všem kolegům z řídícího výboru, všem porotcům, kteří vážili dalekou cestu do Brna, členům organizačního výboru i všem spolupracovníkům, kteří se podílejí na tom, jak soutěž v Brně bude probíhat.

Závěrem vám všem přejeme hodně úspěchů v soutěži, plno inspirujících zážitků a příjemný pobyt v Brně

Doc. RNDr. Jan Franců, CSc. Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
FSI VUT Brno MFF UK Praha
předseda organizačního výboru předseda řídícího výboru