Propozice 5. ročníku SVOČ 2004

 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
  V roce 2004 byla organizací závěrečného mezistátního česko-slovenského kola pověřena Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Záštitu nad soutěží převzal rektor VUT prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
   
 2. Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů), který je v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského nebo magisterského studia vysoké školy v ČR nebo SR, která jej do soutěže přihlašuje, a který neukončil magisterské studium v oboru matematika nebo informatika ve školnim roce předcházejícím roku soutěže nebo dříve.
   
 3. Soutěž se uskuteční ve formě závěrečné Studentské konference SVOČ 2004, kterou uspořádá ve dnech 25. - 27. května Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy a finančními cenami.
   
 4. Soutěž probíhá v 5 sekcích:
  • (S1) Matematická analýza
  • (S2) Pravděpodobnost, statistika, ekonometrie a finanční matematika
  • (S3) Matematické struktury
  • (S4) Teoretická informatika
  • (S5) Aplikovaná matematika
   
 5. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací je věcí jednotlivých fakult.
   
 6. Fakulty přihlásí studenty do závěrečné konference nejpozději do 30. dubna 2004 na adresu řídícího výboru prostřednictvím Seznamu přihlášených prací a abstraktů.
  viz přílohy
   
 7. Soutěžní práce ve 4 vyhotoveních s posudkem nutno doručit na uvedené adresy do 7. května 2004.
  viz přílohy
   
 8. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky, případně přínos práce
  • celkové zpracování práce
  • přednes referátu o práci během konference a reakce na případné dotazy
   
 9. Řídící výbor SVOČ má právo sloučit nebo rozdělit sekce v závěrečném kole v závislosti na počtu a zaměření přihlášených prací.
   
 10. Mimobrněnským soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude poskytnuto bezplatné ubytování na kolejích, úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.
   

Související odkazy: