Prezentace prací - SVOČ 2004

Práce budou prezentovány v učebnách U1-U5 na Fakultě Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2, budova A2 přízemí a první patro.

Délka prezentace práce je plánována cca na 15 minut. Změna délky prezentace je možná po dohodě s předsedou komise.

K prezentaci je možno použít následující pomůcky

  • zpětný projektor
  • dataprojektor
  • laserové ukazovátko
  • tabule, křída (bílá)