Program SVOČ 2004 Brno

Program je pouze předběžný - bude upřesňován.

Úterý 25. května 2004
     14:00 - 22:00 - příjezd a ubytování účastníků na kolejích,
     17:30 - 19:30 - večeře (menza Purkyňova)
     19:30 - 20:00 - zasedání poroty - zasedací místnost ÚM, A1 1911

Středa 26. května 2004
     7:00 - 8:00 - snídaně (výdejna Technická)
     8:30 - 8:55 - slavnostní zahájení - posluchárna P1
     9:00 - 15:00 - jednání v sekcích - posluchárny U1-U5,
          v čase 11:00 - 14:00 - oběd po sekcích (menza Purkyňova),
          po soutěži zasedání porot, shromáždění výsledků - A1 1911
     15:00 - 18:00 - pro zájemce prohlídka města nebo individuální program (soutěžící)
     17:30 - 19:30 - večeře (menza Purkyňova)
     20:00 - 22:00 - večer SVOČ na hvězdárně
         20:30 - přednáška a obrázková show - hvězdárna

Čtvrtek 27. května 2004
     7:30 - 8:30 - snídaně (výdejna Technická)
     9:00 - 10:00 - slavnostní vyhlášení výsledků - aula Q FSI VUT