Sekce soutěže SVOČ

Soutež je rozdělena na 5 sekcí. V jednotlivých sekcích je uvedeno, kolik prací bylo přihlášeno (odkaz k seznamu prací v dané sekci i s jejich abstrakty) a odkaz na seznam porotců.

Pro snažší hledání prací podle autora, názvu nebo sekce použijte seznam prací. V případě špatné čitelnosti rovnic v abstraktu na webu, prosím použijte následující dokument ve formátu pdf - svocabst.pdf.

Matematická analýza (S1) Pravděpodobnost, statistika, ekonometrie a finanční matematika (S2) Matematické struktury (S3) Teoretická informatika (S4) Aplikovaná matematika (S5)

Související odkazy: