Výsledky SVOČ 2004

Sekce I – Matematická analýza

1. cena
Lukáš Poul (MFF UK v Praze): Asymptotické chování řešení parciálních diferenciálních rovnic na neomezených prostorových intervalech

2. cena
Pavel Podbrdský (MFF UK v Praze): Jemné vlastnosti sobolevovských funkcí

3. cena
Michaela Čiklová (MÚ SU v Opavě): Dynamical systems generated by Darboux Baire-1 functions

Sekce II – Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika


1. cena
Karel Hron (PF UP v Olomouci): Toeplitzovy matice a plurální čísla ve statistické analýze časových řad

2. cena
Luboš Prchal (MFF UK v Praze): Jak jsem se učil modelovat realitu

3. cena
Petr Novotný (MFF UK v Praze): Optimální přístup k segmentaci dat
Beata Stehlíková (FMFI UK v Bratislave): Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery so stochastickou volatilitou

Sekce III – Matematické struktury

1. cena
Pavel Nejedlý (MFF UK v Praze): Choosability of graphs with infinite sets of forbidden differences
Jan Št’ovíček (MFF UK v Praze): Tilting modules over artin algebras

2. cena
Jozef Miškuf (PF UPJŠ v Košiciach): On list chromatic number of cartesian product of two graphs

3. cena
Ondřej Kolenatý (MFF UKv Praze): Moduly konečné projektivní dimenze
David Pál (FMFI UK v Bratislave): Steinerovské farbenie kubických grafov

Čestná uznání:
Jan Kynčl (MFF UK v Praze): On the longest alternating path connecting points on a circle
Ondřej Turek (FJFI ČVUT v Praze): Komplexita a balance nekone čného slova odpovídajícího kvadratickým pisotovým číslům

Sekce IV – Teoretická informatika

1. cena
Zdeněk Dvořák, Vít Jelínek (MFF UK v Praze): On the complexity of the G-reconstruction problem

2. cena
Zsolt Tóth (FMFI UK v Bratislave): Image reconstruction using triangulation

3. cena
Branislav Katreniak (FMFI UK v Bratislave): Biangular circle formation by asynchronous mobile robots

Čestná uznání:
Lucie Ciencialová (MÚ SUvOpavě): Gramatiky s fixovanou pozicí neterminálů a složitost zápisu jazyků
Pavel Moravec (FI MU v Brně): Distribuovaný algoritmus pro ověřování LTL vlastností modelu
Matej Novotný (FMFI UK v Bratislave): Visually effective information visualization of large data
Jiří Techet (FIT VUT v Brně): Generation of sentences with their parses by scattered context grammars
Viera Val’ová (PF UPJŠ v Košiciach): The stable multiple activities problem

Sekce V – Aplikovaná matematika

1. cena
Martin Mádlík (MFF UK v Praze): Viscous flow in elastic tubes (Fluid- Structure interaction)

2. cena
Václav Kučera (MFF UK v Praze): Solution of compressible flow with low Mach numbers
Jan Stebel (MFF UK v Praze): Tvarová optimalizace v úlohách řízených zobecněnými Navier-Stokesovými rovnicemi

3. cena
Katarína Bod’ová (FMFI UK v Bratislave): Oscillations of the foreign exchange rate and the Devil’s staircase
Lucie Tichá (MFF UK v Praze): Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení nelineárních konvektivně-difuzních rovnic

Čestná uznání:
Alischer Abdurahmanov (FAV ZČU v Plzni): Genetické algoritmy v metodách diskrétní optimalizace
Ruslan Gumerov (FAV ZČU v Plzni): Algoritmus variační metody pro segmentaci textu na obrazu
Tomáš Jurík (FMFI UK v Bratislave):Broydenova metóda použitá pri štúdiu pohybu rovinných kriviek
František Seifrt (FAV ZČU v Plzni): Matematický model říčního toku