Akce FPS v roce 2015

Akce FPS v roce 2015:

  1. Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7: 27. - 29. dubna 2014, Kašperské hory. Garant za FPS: M. Randa.
  2. Konference regionálních center projektu Elixír do škol: 15. - 17. května 2015 v Hradci Králové. Konference je pořádána ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum a PřF UHK. Garant za FPS: L. Dvořák.
  3. Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky proběhne na PřF UP Olomouc 17. června 2015. Garantem za FPS je R. Holubová.
  4. Celostátní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 : 28. - 30. srpna 2015, Praha. Pořádá MFF UK Praha. Garant za FPS: L. Dvořák.
  5. Seminář „Jak získat žáky pro fyziku?“: 14. - 17. října 2015, Vlachovice. Pořádá OS pro vyučování fyzice na ZŠ. Garant za FPS: V. Piskač. POZOR: Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2015!
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz