Akce FPS v roce 2013

V roce 2013 FPS pořádala resp. spolupořádala následující akce:

  1. Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky se konala 24. - 26. 4. v Kašperských Horách. Konferenci pořádala PdF ZČU v Plzni, další informace na stránkách konference: http://kof.zcu.cz/ak/trendy/6/
  2. Celostátní soutěž diplomových a rigorózních prací z didaktiky fyziky pod garancí I. Volfa proběhla 19. června 2013 na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Bližší popis soutěže přináší článek I. Volfa v čísle 3/2013 časopisu Školská fyzika (dostupné online na http://sf.zcu.cz/cs/2013/3/)
  3. 18. Veletrh nápadů učitelů fyziky úspěšně proběhl 30. 8. – 1. 9. 2013 na PřF UHK v Hradci Králové, spolupořadatel FPS. Hlavním organizátorem byl J. Kříž, garantem za FPS I. Volf. Veletrh měl 163 účastníků, vedle 3 zvaných přednášek zahraničních hostů bylo prezentováno 65 příspěvků účastníků z ČR, SR a Polska. Bližší informace a fotografie najdete na webových stránkách Veletrhu nápadů učitelů fyziky 18.
  4. Čtrnáctý seminář pořádaný OS pro vyučování fyzice na ZŠ s názvem „Jak získat žáky pro fyziku?“ proběhl úspěšně 16. - 19. 10. 2013 ve Vlachovicích. Hlavním organizátorem a současně garantem za FPS byl V. Piskač.
  5. Mimo akce přímo pořádané FPS, ale s podílem řady jejích členů na přípravě, organizaci i programu proběhla 5. – 9. srpna 2013 v Praze velká mezinárodní konference The International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013. Pořadateli byli komise C14 Mezinárodní Unie pro Čistou a Aplikovanou Fyziku (IUPAP), Evropská fyzikální společnost (konkrétně její Physics Education Division) a MFF UK Praha. Konference se zúčastnilo 313 účastníků z 55 států, přednesli osm zvaných přednášek, měli 171 příspěvků, vedli 15 workshopů a prezentovali 120 posterů. Více informací poskytují webové stránky http://icpe2013.org/.

Podpora Nadace Depositum Bonum
Je nám milou povinností poděkovat Nadaci Depositum Bonum za finanční podporu konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, kterou realizovala prostřednictvím FPS JČMF. Podobně tato nadace v letošním roce podpořila i seminář "Jak získat žáky pro fyziku" (16. - 19. 10. 2013 ve Vlachovicích). Nadace rovněž podpořila účast českých učitelů fyziky na mezinárodní konferenci ICPE-EPEC 2013 (5. - 9. 8. 2013, Praha) a prostřednictvím projektu Elixír do škol podpořila rozvoj fyzikálního vzdělávání na úrovni druhého stupně ZŠ a nižších gymnázií.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz