Akce FPS v roce 2012

V roce 2012 FPS pořádala resp. spolupořádala následující akce:

 1. Celostátní soutěž diplomových a rigorózních prací z didaktiky fyziky pod garancí I. Volfa proběhla 21. června 2012 na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.
 2. Workshop PhysHOME (Physics by Hands-On Minds-on Experiments) pod vedením L. Dvořáka proběhl 20. - 23. června 2012 na KDF MFF UK. Zúčastnilo se ho 17 zvaných účastníků z 8 zemí. Byl součástí oslav 60. výročí MFF UK a 150. výročí JČMF. Podrobnější informace jsou na http://kdf.mff.cuni.cz/physhome
 3. 17. Veletrh nápadů učitelů fyziky úspěšně proběhl 31. 8. – 2. 9. 2012 na MFF UK v Praze, spolupořadatel FPS. Garantem byl za FPS L. Dvořák. Veletrh měl 180 účastníků. Bližší informace a fotografie najdete na webových stránkách Veletrhu nápadů učitelů fyziky 17.
  X
  Secure Login

  This login is SSL protected

  .mojeid.cz