Akce FPS v roce 2017

Akce v roce 2017:

  1. Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky se konala 21.-23. 4. 2017 v Kašperských Horách. Hlavním organizátorem a garantem za FPS byl O. Kéhar. Účastnilo se 74 učitelů fyziky všech stupňů škol z ČR a SR, zaznělo zde 50 příspěvků.
  2. Konference regionálních center projektu Elixír do škol pořádaná Nadací Depositum Bonum proběhla 12.-14. května 2017 v Hradci Králové. FPS byla spolupořadatelem.
  3. Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky proběhla 15. června 2017 na PedF ZČU v Plzni, za FPS byla garantkou J. Prokšová.
  4. Celostátní konference s mezinárodní účastí Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 se konala ve dnech 1.-3. září 2017 na PřF UPOL v Olomouci. Za FPS byla garantkou R. Holubová. Počet účastníků byl 153, bylo prezentováno 53 ústních vystoupení a 10 posterů. Z konference byl vydán sborník v elektronické podobě (online).
  5. Celostátní seminář "Co dává žákům fyzika?" proběhl 18.-21. 10. 2017 ve Vlachovicích. Účastnilo se ho 36 účastníků, převážně učitelů fyziky ze všech typů škol. Hlavním organizátorem a garantem za FPS byl V. Piskač.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz