Akce FPS v roce 2011

V roce 2011 FPS pořádala resp. spolupořádala následující akce:

 1. Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky se uskutečnila 14. – 16. 4. 2011 v Plzni v hotelu Angelo. Garantem za FPS byla J. Prokšová. Konference měla 75 účastníků (VŠ, SŠ i ZŠ učitelé, studenti, doktorandi), proběhlo 60 vystoupení. Z konference byl vydán elektronický sborník. Informace o programu lze najít na webových stránkách konference.
 2. Celostátní soutěž diplomových a rigorózních prací z didaktiky fyziky pod garancí I. Volfa proběhla 21. června 2011 na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Na soutěž (či přehlídku) byly zaslány práce, které se obsahem týkaly didaktiky fyziky nebo jinak byly spojeny s přípravou učitelů fyziky: tři práce rigorózní, osm prací diplomových magisterských a dvě práce bakalářské. Přehlídky se zúčastnili studenti a studentky z následujících univerzit: Západočeská univerzita, Masarykova univerzity, Karlova univerzita (MFF), Univerzita J.E.P, Jihočeská univerzita, Univerzita Hradec Králové.
 3. 16. Veletrh nápadů učitelů fyziky úspěšně proběhl 2. – 4. 9. 2011 na PřF UP v Olomouci, spolupořadatel FPS. Garantem byla za FPS R. Holubová. Veletrh měl 107 účastníků. Celkem bylo 51 vystoupení. Bližší informace a fotografie najdete na webových stránkách Veletrhu nápadů učitelů fyziky 16.
 4. 13. seminář pořádaný Odbornou skupinou pro vyučování fyzice na základní škole při FPS spolu s KDF MFF UK s názvem Jak učím fyziku? proběhl 12. - 15. října 2011 ve Vlachovicích u Nového Města na Moravě. Garantem za FPS byl V. Piskač.
  X
  Secure Login

  This login is SSL protected

  .mojeid.cz