Akce FPS v roce 2014

Akce FPS v roce 2014:

  1. Konference regionálních center projektu Elixír do škol pořádaná ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum 16. - 18. května 2014 ve spolupráci s PřF UHK. Garant za FPS: L. Dvořák. - Konference úspěšně proběhla, bylo 174 účastníků, zaznělo pět plenárních přednášek, proběhlo 31 dílen. Informace viz http://nadacedb.cz/aktuality/item/176-konference-elixir-do-skol.
  2. Celostátní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 19 pořádá PDF ZčU v Plzni na Gymnáziu v Chebu 29.-31. 8. 2014 2014. Garant za FPS: M. Randa. Konference úspěšně proběhla, zúčastnilo se jí 127 účastníků ze všech typů škol.
  3. Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky věnovaná památce prof. Ivo Volfa proběhla na Katedře fyziky a informatiky UHK v Hradci Králové 14. listopadu 2014.
  4. Jednodenní konference (ev. seminář) Moderní technologie ve výuce fyziky na Gymnáziu v Kralupech, 28. listopadu 2014. Hlavním organizátorem a garantem za FPS je R. Kusák, učitel fyziky na daném gymnáziu.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz